Gator och trafik

Felanmälan

Gator och vägar (Piteå kommun)
Telefon 0911-69 62 00

Gatubelysning (PiteEnergi)
Telefon 0911-648 00

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade (Piteå kommun)
Telefon 0911-69 62 00.


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post

Organisationsnummer 212000-2759

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17


 


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Gator och trafik

Kommunen ser till att gator samt gång- och cykelvägar
är rena och att det finns människor som skottar bort snön.
Om du har frågor om gator och vägar eller vill anmäla fel ring 0911-69 62 00.

Gatubelysning

Piteå Energi AB sköter belysning på gatorna.

Om du har frågor om gatubelysning eller vill anmäla fel ring 0911-648 00.

Kollektivtrafik

Du kan åka buss till många platser i Piteå kommun.
Med lokaltrafikens bussar åker du till exempel till Öjebyn, Hortlax, och Munksund.
Du kan byta buss vid hållplatsen Knuten.
Du kan åka till kommunens byar och till andra kommuner med Länstrafikens bussar.
Länstrafikens bussar går från busstationen.

Cykelleder

Det finns många cykelvägar och cykelparkeringar i Piteå.
Nästan alla cykelvägar är markerade med skyltar.
Du hittar åtta större cykelleder och många andra cykelvägar på en cykelkarta.
Du kan hämta den på stadshuset, på stadsbiblioteket och på turistbyrån.

Parkering

Har du parkeringsskiva kan du parkera din bil gratis
nästan överallt i  tre timmar.
Du sätter parkeringsskivan innanför bilens framruta.
Parkeringsskivan ser ut som en klocka.
Du ställer visaren på den tid du kom.
 
Du kan hämta parkeringsskivan hos polisen, turistbyrån, Stadshuset, ICA kvantum och Coop Forum.
Om du inte har en parkeringsskiva, skriv på en lapp 
vilken tid du kom till parkeringen.
Lappar hittar du i speciella lådor på parkeringarna.

Parkeringstillstånd

Om du har ett rörelsehinder kan du få parkeringstillstånd för din bil.
Då får du använda parkeringsplatser som reserverats för rörelsehindrade.
Du söker tillstånd hos kommunen.
Om du har frågor om parkeringstillstånd ring 0911-69 62 00.

Sidan kontrollerad: 2014-01-21 14:05:38