Bygga och ändra

Bygglovsärenden

Öppettid bygglovsärende Vardagar 10 - 17. Bygglovshandläggarna gör en hel del platsbesök så vill du vara säker på att träffa en handläggare, boka tid.

Besöksadress Stadshuset

Lars-Ivar Sundström
Telefon 0911-69 61 01
E-post Lars-Ivar.Sundstrom@pitea.se

Jonas Karlsson
Telefon 0911-69 71 83
E-post Jonas.Karlsson@pitea.se

Erik Jonsson
Telefon 0911-69 62 18
E-post Erik.J.Jonsson@pitea.se

Lars Holmbergg
Telefon 0911-69 62 15
E-post Lars.Holmberg@pitea.se


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post

Organisationsnummer 212000-2759

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17


 


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Bygga och ändra

För att bygga nytt eller ändra om
måste man nästan alltid ha bygglov.
Ibland kan man bygga utan bygglov.  
Alla blanketter för lov hittar du långt ner på den här sidan.

Bygglov

Ett bygglov är ett tillstånd för att få bygga eller ändra om.
För att få bygglov måste bygget klara de krav lagen ställer.
Bygglov söker du hos samhällsbyggnad. 

Bygga utan bygglov

Friggebod –  Du får bygga max två bodar.
Tillsammans får de högst vara 15 kvadratmeter.
Taknocken får inte vara högre än 3 meter.
  
Uteplats –  Du får bygga uteplats med mur eller plank runt om.
Höjden får vara max 180 centimeter.
Uteplatsen får max sträcka sig 3 meter från huset.
  
Skärmtak –  Du får bygga skärmtak över uteplats,
balkong eller entré.
Takytan får vara högst 15 kvadratmeter.
 
Staket -  Du får bygga staket runt tomten som är högst 1 meter högt.
Du måste kunna måla det från din egen tomt.
 
Övrigt –  Du får bygga om invändigt om du inte ändrar
bärande väggar och eldstäder.
Du får inte bygga närmare än 4,5 meter från din tomtgräns.

Marklov

När man höjer eller jämnar ut tomtmark behövs ibland ett marklov.

Rivningslov

Man måste också ha lov att riva byggnader. 

Sidan kontrollerad: 2014-01-21 14:13:20