Vi har just nu problem med vår sökfunktion på pitea.se och felsökning pågår. Det innebär sämre svarstider på pitea.se och att söket ibland helt ligger nere.

Invånare

 
 

Blå och gul platta med texten Information med anledning av kriget i Ukraina

 

Kommunkalender

2023-05-31 08:30 - 17:00 Barn-och utbildningsnämnden
2023-05-31 09:30 - 17:00 Samhällsbyggnadsnämnden
2023-06-07 13:00 - 17:00 Kommunstyrelse
2023-06-13 09:30 - 17:00 Kultur- och fritidsnämnden
2023-06-15 09:00 - 17:00 Miljö- och tillsynsnämnden
Tillfälligt fel

Uppdateringen av kalendern misslyckades.