Din kommun Piteå

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post

Organisationsnummer 212000-2759

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17


 


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Din kommun Piteå

I Sverige har vi val vart fjärde år.
Folket väljer personer till riksdag, landsting och kommun.
De kallas politiker.
 
  • I Piteå är det politikerna i kommunfullmäktige som bestämmer.
  • De bestämmer hur de ska använda skattepengarna.
 
Det finns också en kommunstyrelse.
I Piteå är ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen kommunalråd.
I Piteå har vi två kommunalråd.
Det är Peter Roslund och Helena Stenberg.
 
Det finns också nämnder.
I en nämnd sitter politiker som bestämmer om ett område.
I Piteå finns 9 nämnder. 

Du kan påverka

Om du vet vad som händer i kommunen kan du
vara med och påverka det som kommunen gör.
Du kan påverka även mellan valen.
 
På sidan Synpunkten har du möjlighet
att lämna synpunkter på kommunens arbete.  
Det som kommer in till Synpunkten
skickar de sedan vidare till rätt person.
Synpunkterna som kommer in visar vi inte på webben.

Länkar

Sidan är inte på lättläst.

Sidan kontrollerad: 2014-01-21 13:53:32