Kontakta Miljö- och tillsynsnämnden

Kontaktuppgifter

Postadress
Piteå kommun
Miljö- och tillsynsnämnden
941 85  PITEÅ

E-post Miljo-ochtillsynsnamnd@pitea.se

Ordförande

Bengt Ek, Miljö- och tillsynsnämndens ordförande
 
Telefon 070-321 72 53
E-post Bengt.Ek@pitea.se

  
Ledamöter och ersättare i Miljö- och tillsynsnämnden
BefattningPartiNamnTelefonMobiltelefon
Ordförande Bengt Ek 0911-158 40  070-321 72 53
Vice ordförande V Stig Sjölund   070-361 28 36
Ledamot S Beatrice Åström   076-800 10 34
Ledamot S Jonas Vikström   070-347 34 76
Ledamot S Margit Johansson 0911-21 11 75  
Ledamot Lennart Sundberg    
Ledamot MP  Catrin Gisslin   070-239 59 33
Ledamot Håkan Johansson   070-647 31 89
Ledamot NS  Jeanette Åström   073-057 61 74
Ledamot FP  Ivar Gustafsson 0911-606 62  070-366 61 99
Ledamot Allan Samuelsson   073-091 14 19
Ersättare Marita Isaksson   070-565 65 49
Ersättare Dan Nilsson   073-054 84 95
Ersättare Mats Eriksson   070-640 49 92
Ersättare MP  Ann-Louise Hagström   070-267 31 42
Ersättare NS  Martin Åström   070-293 76 88
Ersättare KD  Nils-Olov Nilsson 0911-166 05   
Ersättare Lisa Samuelsson   070-317 82 78