Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Postadress
Kommunfullmäktige
Piteå Kommun
941 85 PITEÅ
 
Fax 0911-199 28
E-post kommun@pitea.se 

Ordförande

Lars-Olof Pettersson, kommunfullmäktiges ordförande

Telefon 0911-69 60 11/ 070-624 95 79

E-post lars-olof.pettersson@pitea.se

Ledamöter och ersättare

  
Kontakta Socialdemokraterna
BefattningNamnTelefonMobiltelefon
Ledamot/Gruppledare Lars-Olof Pettersson 0911-69 60 11 070-624 95 79
Ledamot Peter Roslund 0911-69 60 02 070-577 10 68
Ledamot Helena Stenberg 0911-69 60 01 070-665 58 15
Ledamot Lena Vikberg   070-281 31 91
Ledamot Mats Johansson   070-542 28 94
Ledamot Beatrice Åström   076-800 10 34 
Ledamot Stefan Askenryd   070-304 08 82 
Ledamot Agneta Nilsson   070-366 92 25 
Ledamot Ferid Letic   070-280 36 53
Ledamot Ruth Rahkola   070-338 53 19
Ledamot Christer Lindström   070-312 96 48
Ledamot Ida Johansson   070-322 43 72 
Ledamot Lars U Granberg   070-530 42 09
Ledamot Agnetha Eriksson   070-309 65 59
Ledamot Roland Olofsson    
Ledamot Maj-Britt Lindström   070-677 55 06
Ledamot Lennart Sundberg   070-244 03 56 
Ledamot Peter Eriksson   070-218 95 97 
Ledamot Sven-Gösta Pettersson   070-218 71 43 
Ledamot Marianne Hedkvist   070-632 74 82 
Ledamot Bo Olovzon    
Ledamot Anna Bogren Dalberg   073-025 99 78 
Ersättare Elisabeth Vidman   073-532 62 25
Ersättare Tomas Eklund   070-657 63 60 
Ersättare Ann-Katrine Sämfors   070-390 06 36
Ersättare Stig Rönnbäck   070-310 90 59
Ersättare Mojgan Azari   072-245 81 11 
Ersättare Sabah Larsson   070-374 56 31 
Ersättare Jenny Savela   070-270 91 08 
Ersättare Mathias Thelin   070-364 64 61 
Ersättare Yvonne Häggström   070-393 01 65
Ersättare Jonas Vikström    070-347 34 76 
Ersättare Nina Houtari    070-696 04 94 

Kontakta Vänsterpartiet
BefattningNamnTelefonMobiltelefon
Ledamot/Gruppledare Maria Holmquist Ek 0911-158 40 070-602 18 86
Ledamot Helena Nilseriksdotter   070-699 29 07 
Ledamot Mikael Borgh   070-643 08 11 
Ledamot Brith Fäldt   070-346 64 91
Ledamot Per Lönnberg   070-665 58 06
Ersättare Elin Johansson   073-846 67 85
Ersättare Kenneth Lundström   070-229 33 37 
Ersättare Jenny Glans   070-368 02 53 
Kontakta Norrbottens Sjukvårdsparti
BefattningNamnTelefonMobiltelefon
Ledamot/Gruppledare Johnny Åström 0911-20 69 12 070-333 04 33
Ledamot Martin Åström   070-293 76 88
Ledamot Monika Karlsson   073-837 05 21 
Ersättare Ewa Åström   073-088 81 17 
Ersättare Malin Markström   070-541 27 89 
Kontakta Centerpartiet
BefattningNamnTelefonMobiltelefon
Ledamot/Gruppledare Majvor Sjölund 0911-800 10 070-525 47 13
Ledamot Eva-Britt Danielsson   070-395 06 99
Ledamot Andreas Nilsson   070-639 27 17
Ledamot Marika Risberg   070-645 01 05 
Ledamot Johannes Johansson   073-181 34 33
Ersättare Lars-Ivar Pettersson   070-627 04 43 
Ersättare Britt-Louise Nyman   070-366 73 22
Ersättare Bo Andersson 0911-24 08 37   
Kontakta Folkpartiet
BefattningNamnTelefonMobiltelefon
Ledamot/Gruppledare Åke Forslund  0911-305 86 070-525 88 29 
Ledamot Sofia Stenman   070-320 79 19 
Ersättare Göran Stenlund   070-526 17 72 
Ersättare Ulla Persson   070-647 31 94 
Kontakta Kristdemokraterna
BefattningNamnTelefonMobiltelefon
Ledamot/Gruppledare Helén Lindbäck 0911-621 39 073-048 53 86
Ledamot Christina Lund   070-662 42 39 
Ersättare Richard Brännström   070-395 97 27 
Ersättare Mayvor Ekberg   070-377 28 76
Kontakta Moderaterna
BefattningNamnTelefonMobiltelefon
Ledamot/Gruppledare Elisabet Berg 0911-195 15 070-595 66 11
Ledamot Daniel Bergman   070-545 31 96
Ledamot Lage Hortlund   073-808 37 87
Ledamot Charlotte Elworth   070-574 44 53
Ledamot Karl-Erik Jonsson   073-098 12 40
Ledamot Ulf Karlsson   072-730 01 42
Ersättare Håkan Johansson   070-647 31 89
Ersättare Åsa Nordmark   070-307 51 11 
Ersättare Sten Olsson   070-560 90 25
Kontakta Miljöpartiet
BefattningNamnTelefonMobiltelefon
Ledamot/Gruppledare Ann-Louise Hagström   070-267 31 45 
Ledamot Simon Granberg   070-669 56 26 
Ledamot Catrin Gisslin   070-239 59 33 
Ersättare Esbjörn Häggström   070-215 64 33 
Ersättare Therese Loos   073-181 84 67 
Kontakta Sverigedemokraterna
BefattningNamnTelefonMobiltelefon
Ledamot/Gruppledare Magnus Häggblad   070-666 03 79 
Ledamot Elin Håkansson   076-112 37 56 
Ersättare Robert Håkansson   070-660 05 14
Kontakta Skolpartiet
BefattningNamnTelefonMobiltelefon
Ledamot/Gruppledare Anders Nordin   070-375 01 29 
Ersättare Petra Fojtikova   076-779 52 32 
Ersättare Niklas Dimeus   070-555 09 56