Kontakta Sjulsmarks skola

Sjulsmarks skola

Ga Sjulsmarksv 35, 945 93 SJULSMARK
0911-69 75 19

Rektor

Anita Texwall, 0911-69 75 30

Sjukanmälan

0911-69 75 18, 69 75 19

Personal

Förskoleklass
James Egan, 070-221 13 67

Fritids
Iris Waliwaara, 070-261 67 00
Ann-Sofie Sturk,  070-392 48 62

Årskurs 1-3
Charlotte Nyman, 070-206 90 64
Gun Hardselius, 070-213 11 79

Årskurs 4-6
Maria Thurfjell, 070-530 99 55
Sanna Sveins 072-214 20 60

Specialpedagog
Lena Kristensson, 070-229 45 75

Resurslärare
Karin Vestman, 070-587 69 33