Kontakta Sjulnässkolan

Sjulnässkolan

G:a Sjulnäsvägen 8C, 946 31 Roknäs
0911-69 72 43

Personalrummet åk 4-6 0911 - 69 72 45
Personalrummet åk 7-9 0911 - 69 72 46

Rektor

Christoffer Backlund, 0911-69 72 42 

Sjukanmälan

Via mail/telefon/sms direkt till mentorer eller till expeditionen.

Expedition och Administration

Skoladministratör/Expedition
Christina Lidström, 0911 - 69 72 43

Kuratorer
Stina Sundström, 0911 - 69 72 61

Skolsköterska
Karin Wiklund, 0911 - 69 72 47

SYV
Ingela Svensson, 0911 - 69 72 55

Uppehållsrummet
Oasen, 0911 - 69 72 52

Arbetsrum (Anders Å, Maud Ö, Ulrika E, Berit O, Kurt W, Jeanette V)
0911 - 69 72 54

Arbetsrum (Susanne Ö, Malin J, Tony L, Malin B)
0911 - 69 72 62

Arbetsrum (Roger M, Magnus Å, Gunnar L, Anneli P)
0911 - 69 72 58

Övrigt
Skolrestaurangen, 0911 - 69 72 32
Biblioteket, 0911 - 69 72 59
Fax Expeditionen, 0911 - 69 72 44

Personal

Årskurs 4
Helena Vesterlund, Klasslärare

Årskurs 5
John Engström, Klasslärare

Årskurs 6A
Karin Bergström, Klasslärare

Årskurs 6B
Karin Stare, Klasslärare

Övriga

Birgitta Wallin, Klasslärare
Jennie Björklund, Klasslärare

Mentorer 7A
Ulrika Edlund, Ma, No
Berit Olsson, Bild

Mentorer 7B
Maud Öquist, Sv, Eng
Magnus Åström, Idrott, SO

Mentorer 8A
Tony Lindfors, Ma, No, Data, Webb
Susanne Ögren, Sv, Eng

Mentorer 8B
Roger Malm, Ma, No

Anneli Persson, Sltx

Mentorer 8C
Jeanette Viklund, Sp, SO

Stefan Grundström, Idrott

Mentorer 9A
Malin Jonsson, Fr, Eng, Sv
Kurt Westerlund, Sltm

Mentorer 9B
Anders Åstrom, Ma, SO
Margareta Grahn, Hkk

Övriga
Inger Marklund, Specialpedagog

Linda Andersson, Mu

Gunnar Lönnberg, Sv, Eng, Ty