Kontakta Norrbyskolan

Norrbyskolan

Hortlaxvägen 14 A, 944 32 Hortlax
0911-69 73 70

Fritids Östan 0911- 69 73 75
Fritids Västan 0911- 69 73 74
Fritids 34:an 0911- 69 73 26

Rektor

Göran Dahlén, 0911-69 73 84
Anna Eriksson, specialpedgaog/ledningsresurs

Sjukanmälan

Kontaktuppgifter för sjukanmälan kommer inom kort.

Personal

Fritidspedagoger
Chatrine Augustsson
Bengt-Olov Berglund
Lotta Björnfot
Anna-Sara Pahlberg
Louise Westerberg
Ingmarie Fahlman
Mikael Dalberg

Förskollärare
Eva Kempe
Stina Holmberg
Valentina Carlsson

Lärare
Margit Bergman
Annelie Risberg
Catrin Söderman
Maria Strömback
Inger Winberg
Sofie Jonsson
Helena Lindvall (tjänstledig)
Johan Öberg
Erica Lövgren
Hanna Mannberg
Anna Sjölund
Lisa Sundberg
Helena Engman Idrottslärare

Specialpedagog
Karin Palmer