Kontakta Christinaskolan

Christinaskolan

Olof Palmes gata 2A, 941 33 PITEÅ
0911 - 69 66 70

Rektor

Mona Johansson-Marklund, 0911-69 67 00

Sjukanmälan

Lena Berg, 0911- 69 66 70

Obs! Sjukfrånvaron ska rapporteras till skolan varje dag som eleven är sjuk.
Läs mer om sjukanmälan och ledighetsansökan.

Personal

Mentorer 7A
Birgitta Westerberg, Ma, No
Kristina Forsman, Sp

Mentorer 7B
Ulf Utsi, Id, Ma
Kerstin Forsberg, Sv, Eng

Mentorer 7C
Elisabeth Pettersson, Ma, No, Sltx Folke Antonsson , Mu

Mentorer 7D
Birgitta Marklund

Ann Vikström

Mentorer 7E
Helena Engman 
Pernilla Franzén

Mentorer 8A
Ann-Sofi Viklund, So, Bd
Ingemar Rundgren, Sltr

Mentorer 8B
Sara Hylander
Anna Lagerlof-Nordsvahn, Ma, No

Mentorer 8C
Caroline Lindgren, Eng, Sltx
Hakan Norberg, Mu, So

Mentorer 8D Therese.Bergstrom, Sv, Eng
Erik Forsgren, So, resurs

Mentorer 8E
Kerstin Adolfsson, Ty, Mu
Irja Wallmark

Mentorer 9A
Anna Jonsson, Sv, Eng
Lis-Beth Anderzon, Hk

Mentorer 9B
Sara Granberg, So
Sara Lundberg

Mentorer 9C 
Carina Norén, Mu, Ma
Berit Josbrant, Id, Ty

Mentorer 9E
Anne-Lie.Hellstrom, Ma, No
Johan Norberg

Övrig personal
Katarina Wennberg, Dans
Ann-Sofie Hartman-Thelin, Dans
Anna Norén, Sv.2
Ann Karlsson, Fritidspedagog
Elisabet .Lindkvist, Skolvärdinna
Mats Edsborg, Resurs
Johan Petersson, Musiker
Lena Berg, Skolassistent

Studie- och yrkesvägledare
Eva Lundgren

Skolsköterska
Linnea Mukka

Kurator
Agneta Andersson, 0911-69 66 80, 070-565 04 92
Måndag eftermiddag, onsdag, torsdag och fredag eftermiddag

Skolläkare
Gunnar Persson (kontaktas via skolsköterska)

Svenska Balettskolan i Piteå

Danspedagoger
Ann-Sofie Hartman-Thelin
Emma Idén-Asker
Katarina Wennberg

Musiker
Folke Antonsson
Johan Petersson

Konstnärlig ledare
Emma Idén-Asker

Sjukgymnast
Magdalena Soderlund­