Kontakta Utbildningsförvaltningen

Adress

Utbildningsförvaltningen
Piteå kommun
Box 732, 941 28 PITEÅ
 
Telefon 0911-69 60 00 (vxl)
E-post  bu-namnd@pitea.se

Besöksadress Strömnäsgatan 3 A, Piteå (hus Freja, plan 3)

Ledningsgrupp

Förvaltningschef
Ingemar Jernelöf, 0911-69 60 61

Chef för- och grundskoleområdet Norra
Lena Engström, 0911-69 62 58

Chef för- och grundskoleområdet Södra
Elisabeth Fjällström, 0911-69 60 30

Gymnasiechef
Britta Dahlén, 0911-69 63 01

Förvaltningsekonom
Irene Worrsjö, 0911-69 70 46

Central administration Utbildningsförvaltningen

Information, rättssäkerhet, prövning av skolskjuts
Carina Hammarsten, 0911-69 60 60

Skolskjutshandläggare
Lars Lundberg, 0911-69 60 00

Administration av förskole- och fritidshemsplaceringar
Teija Engström, 0911-69 60 00

Utredare lokalfrågor
Lars Nilsson, 0911-69 60 68

Nämndsadministration
Mona Öman, 0911-69 61 73

Modersmål, nya reformer
Margareta Sundin, 0911-69 60 09

Personalbudget förskola - grundskola, ekonomi, elevstatistik, interkommunal ersättning
Maria Nordberg, 0911-69 60 53

Personalbudget förskola - grundskola, ekonomi, ersättning till enskilda förskolor, fristående grundskolor
Margareta Larsson, 0911-69 61 74

Ekonomi, fakturahantering
Jens Franzén, 0911-69 61 42

Kommundoktorand skolutvecklingsprocesser, utvecklingsledare
Kristina Hansson, 0911-69 62 27

Systematiskt kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling
Anette Christoffersson, 0911-69 60 54

IT-strategiska frågor
Mats Bälter, 0911-69 60 77

Timvikariat, grundskola och grundsärskola
Mariana Gustafsson, 0911-69 60 66

Timvikariat förskola och fritidhem
Maria Bergstedt, 0911-69 62 56

Längre vikariat inom förskola och skola
Jonas Danell, 0911-69 72 72