Kontakta Räddningstjänsten

Adress

Räddningstjänsten, Piteå kommun
Kolugnsvägen 1, 941 38 PITEÅ

Telefon: 0911-69 61 00 (vxl)
Fax: 0911-913 14
E-post: raddningstjansten@pitea.se

Besöksadress: Kolugnsvägen 1

Ledning

Räddningschef
Torbjörn Johansson 0911-69 64 95

Stf. Räddningschef
Krister Östrén 0911-69 64 82

Avdelningschef
Ulf Svärdsudd 0911-69 65 24

Administration

Administratör
Maud Ström 0911-69 64 87

Administratör
Åsa Nordmark 0911-69 64 86

Skadeförebyggande verksamhet

Stf. Räddningschef
Krister Östrén 0911-69 64 82

Brandingenjör
Linda Bergmark 0911-69 64 74

Brandinspektör
Conny Lundkvist 0911-69 64 88

Brandinspektör
Daniel Granberg 0911-69 65 22

Säkerhetssamordnare
Linda Sjölund 0911-69 64 89

Skadeavhjälpande verksamhet

Avdelningschef
Ulf Svärdsudd 0911-69 65 24

Insatsledare
Hans-Erik Pekula 0911-69 64 80
Ulf Ananiasen 0911-69 64 85
Per Isaksson 0911-69 64 84
Stefan Sjöberg 0911-69 65 21
Bo Frejdh 0911-69 64 83

Brandinspektör
Jan-Olov Marklund 0911-69 64 90

Norrfjärden
Magnus Wiklund 070-343 36 94

Infjärden
Roger Sundberg 070-546 67 82

Markbygden
Anders Lindström 070-369 84 47