Kontakta Fastighets- och serviceförvaltningen

Adress

Fastighets- och serviceförvaltningen
Piteå kommun, 941 85 PITEÅ

Telefon: 0911-69 60 00 (vxl)
E-post: fastighetsochserviceforvaltningen@pitea.se

Besöksadress: Svartuddsvägen 1

Ledning

Förvaltningschef
Jan Ställ 0911-69 61 40 eller 070-527 12 77 

Stab

Avd chef Stab/Verksamhetsutvecklare
Helena Lundberg 0911-69 61 45 eller 070-285 61 45

Controller
Ann-Charlotte Johansson 0911-69 61 33 eller 070-279 78 78

Ekonom
Camilla Olofsson 0911-69 71 76 eller 070-530 06 70

Administratör/Ekonomi/Post
Anna-Maria Andersén 0911-69 71 67 eller 070-699 93 08

Administratör/Nämndsekreterare
Eva Nyström 0911-69 64 48 eller 070-941 64 48

Administratör/IT-handläggare
Ingalill Lindahl 0911-69 61 38 eller 070-608 61 38

Adminstratör/Kontorsservice
Karin Segerkarl 0911-69 60 80
Anna-Lena Eriksson 0911-69 60 80

Friskvård
Linda Danielsson

Fastigheter

Avdelningschef fastigheter
Johan Lång 0911-69 71 75

Lokalstrateg
Stefan Bengtsson 0911-69 61 37

Förvaltare underhåll
Tore Häggbom 0911-69 69 61

Förvaltare uthyrning
Kerstin Albertsson-Bränn 0911-69 62 33

Handläggare uthyrning
Peter Åström 0911-69 61 64

Bilplats 0911-69 70 85

Handläggare fastighetsinformation
Christer Eriksson 0911-69 61 65

Handläggare nycklar och lås
Ulf Sandberg 0911-69 61 52

Enhetschef drift och service
Vakant

Arbetsledare drift och service
Ulf Knutsson 0911-69 65 42

Arbetsledare drift och service
Anders Söder  0911-69 65 47

Energiingenjör
Halldo Lundgren 0911-69 61 60

Brandingenjör
Jan Kjell 0911-69 62 43

Svagströmsingenjör
Greger Johansson 0911-69 71 71

Fastighetsingenjör
Kjell Nilsson 0911-69 61 91

Enhetschef projekt och teknik
Mats Bergh, Projektchef 0911-69 78 66

Projektledare Bygg
Alf Karlsson 0911-69 61 61

Projektledare Bygg och mark
Anders Gustafsson 0911-69 65 49

Projektledare Bygg
Bengt Lidman 0911-69 71 73

Projektledare Bygg och verksamhetsprojekt
Björn Eriksson 0911-69 69 63

Projektledare Bostadsanpassningar
Jonas Sandlund 0911-69 68 73

Elingenjör
Lennart Strand 0911-69 61 41

VVS ingenjör
Jonas Pettersson 0911-69 71 60

Måltidsservice

Kostchef
Maria Stoltz, 0911- 69 61 27 eller 070- 653 43 65

Administratör
Mona Hollström, 0911-69 62 75  Vikarieanskaffning, löner och fakturor

Administrativ dietist
Ida Sjöström, 0911-69 71 65

Arbetsledare - Piteå Norra Norrfjärden/Rosviks Förskolor, Skolor, Äldreboende
Maria Salomonsson, 0911-69 73 99 

Arbetsledare - Piteå Södra Hortlax/Infjärdens Förskolor, Skolor, Äldreboende
Maria Nordvall, 0911-69 73 99 

Arbetsledare - Öjebyn Förskolor, Skolor, Äldreboenden
Maria Johansson Lind, 0911-69 62 47

Arbetsledare - Piteå Centrala Förskolor, Skolor, Äldreboenden
Ingela Viklund, 0911-69 66 32

Arbetsledare - Piteå Centrala Förskolor, Skolor
Petra Rankvist, 0911- 69 65 07

 

Städenheten

Städ Centrala
Margareta Lundgren  0911-69 61 53 eller 070-699 91 72

Städ Södra
Elisabeth Caesar 0911-69 65 61 eller 070-699 91 73

Städ Yttre
Cecilia Markstedt 0911- 69 65 43 eller 070-699 91 63

Städ Norra
Ulrica Pettersson 0911- 69 61 68 eller 070-699 89 25