Kontakta Elevhälsa, SYV och specialpedagoger

Strömbackaskolan

Skolsköterskor

Träffas säkrast måndag - fredag kl. 10.00 - 12.00

Skolsköterska för BF, Dans, EK, HA, HU, RL, SA
Anna Bergh 0911-69 63 21

Skolsköterska för NA, TE, IM, VO
Gunilla Törmä 0911-69 63 20

Skolsköterska för BA, EE, FT, IN, GySär, VF
Mona Stenmark 0911-69 63 41

Kuratorer

Kurator för BF, ES, Dans, VO
Hanna Modig 0911-69 63 19

Kurator för BA, EE, VF, IN, FT
Lina Johansson 0911-69 63 07

Kurator för EK, HU, HA, SA, RL
Mikaela Adolfsson 0911-69 63 23

Kurator för NA, TE, IM
Rose-Marie Ställ 0911-69 63 24 

Kurator för GySär
Frida Lundström 0911-69 63 22

Skolpsykolog

Skolpsykolog för Strömbacka
Anne-Marie Forsell 0911-69 73 14

Studie- och Yrkesvägledare

SYV för EK, HU, HA, SA, RL, IM åk.1
Birgitta Nygren 0911-69 63 18

SYV för Gysär
Eva Lundgren 0911-69 73 22

SYV för BF, ES, VF, VO
Gun Stenvall 0911-69 63 53

SYV för NA, TE, IM åk.2-3, Språkintroduktion
Annika Johansson 0911-69 66 64

SYV för BA, EE, FT, IN
Maria Öhlund 0911-69 66 55

Specialpedagog

Specialpedagog för EK, HU, HA, SA, RL
Ann-Sofie Lindberg 0911-69 63 35
Malin Lundmark 0911-69 63 35

Specialpedagog för NA, TE, IM
Britt-Louise Persson 0911-69 73 15

Specialpedagog för BA, EE, VF
Lisa Söderlund 0911-69 63 17
Lisa Marklund 0911-69 63 17

Specialpedagog för BF, ES, Dans, VO, MP
Catarina Jaldeby 0911-69 66 72
Maria Johansson 0911-69 66 72 

Specialpedagog för FT, IN
Jessica Eriksson 0911-69 61 13