Kontakta Stöd till vuxna funktionsnedsatta

Verksamhetsområdeschef
Ann Wennerkull  0911-69 62 23 eller 070-530 39 73

Chef för personlig assistans
Robert Magnström  0911-69 65 50 eller 070-310 85 50
Gunilla Fjellström  0911-69 69 51 eller 070-328 25 09
Sara Andersson  0911-69 69 19 eller 070-516 77 99
Viktoria Albertsson Kaisto 0911-69 70 93 eller 070-650 52 60
Ann-Kristin Pettersson  0911-69 60 50 eller 070-380 21 80

Vik chef för personlig assistans
Annika Risberg  0911-69 77 13 eller 070-109 02 70

LSS-handläggare
Ann-Louise Pebé (personer födda dag 1–8) 0911-69 61 66 eller 070-282 56 74
Ida Lundgren (personer födda dag 9–16) 0911-69 62 11 eller 070-282 56 03
Linda Dackemo (personer födda dag 17–24) 0911-69 75 79 eller 070-890 42 40
Alice Öhlund (personer födda dag 25–31) 0911-69 62 53 eller 070-282 54 20