Kontakta Stöd till försörjning

Verksamhetsområdeschef för all hantering av försörjningsstöd och administration
Thomas Utterström  0911-69 62 74 eller 073-627 46 98

Enhetschef
Louise Sandström  0911-69 62 88 eller 070-359 62 62

Chef daglig verksamhet
Cecilia Fahlman  0911-607 73 eller 070-685 10 05