Kontakta Stöd till Barn och familjer

Verksamhetsområdeschef
Roger Burman  0911-69 61 98 eller 070-379 61 98

Enhetschef
Carin Boström  0911-69 62 84 eller 070-689 62 85

Enhetschef
Tomas Nilsson  0911-69 75 76 eller 070-592 47 37

Chef för korttids och fritids
Anna-Carin Marklund  0911-69 66 05 eller 070-328 25 11