Kontakta Stöd och omsorg

Adress

Stöd och omsorg, Socialtjänsten

Piteå kommun
941 85 Piteå
Telefon 0911 - 69 60 00 vxl
Fax
Försörjningsstöd 0911 - 731 24
Barn och familjer 0911 - 69 69 27
Vuxna funktionsnedsatta 0911 - 69 69 43
Besöksadress Svartuddsvägen 1
Epost stodomsorg@pitea.se

Ledning

Verksamhetsområdeschef - Stöd till barn och familjer
Roger Burman  0911-69 61 98 eller 070-379 61 98

Verksamhetsområdeschef - Stöd till försörjning
Thomas Utterström  0911-69 62 74 eller 073-627 46 98

Verksamhetsområdeschef - Stöd till vuxna funktionsnedsatta
Ann Wennerkull  0911-69 62 23 eller 070-530 39 73

Verksamhetsområdeschef - Psykosocialt stöd till vuxna
Ann Lindgren  0911-69 67 55 eller 070-699 67 55

Verksamhetsutvecklare
Carina Westbom  0911-69 60 43 eller 073-328 96 06 

Verksamheter

Kontaktpersoner - Stöd till barn och familjer

Kontaktpersoner - Stöd till försörjning

Kontaktpersoner - Stöd till vuxna funktionsnedsatta

Kontaktpersoner - Psykosocialt stöd till vuxna