Kontakta Roknäsgården

Adress och telefon

Roknäsgården
Hemvägen 12, 946 91 Roknäs

Fax
Boendechefer, 0911-24 08 49
Sjuksköterskor, 0911-24 08 15

Boendeenhet
Ljungheden 0911-69 79 67
Slåtterängen 0911-69 79 66

Personal

Boendechef
Hanna Mikaelsson 0911-69 79 63 eller 070-688 81 58

Anna-Greta Henriksson 0911-69 79 64 eller 070-688 81 59

Sjuksköterska
0911-69 79 65, 070-315 29 17

Fotvård 070-628 09 11