Kontakta Äldreomsorgen

Adress

Äldreomsorgen, Socialtjänsten

Piteå kommun
941 85 Piteå

Telefon 0911-69 60 00 vxl
Fax 0911-731 34
Besöksadress Svartuddsvägen 1

Äldrevård, Central administration

Ledningsgrupp

Avdelningschef
Gunnar Lindberg 0911-69 62 51 eller 070-638 05 42

Verksamhetsutvecklare
Ewa Karlsson 0911-69 65 78 eller 070-676 13 46
Helena Magnusson 0911-69 62 60     
Eva Johansson  0911-69 77 18 eller 070-676 13 46

Administratör   
Birgitta Bergman 0911-69 62 52
Helena Wiklund 0911-69 68 41

Bemanning/avlösning/utredning/myndighetsutövning

Verksamhetsområdeschef
Mona Sundkvist-Alm     0911-69 68 55 eller 070-676 13 33

Enhetschef, myndighetsutövning
Madeleine Westman 0911-69 77 16 eller 070-676 13 55

Projekt, myndighetsutövning
Ingela Tallhed 0911-69 67 58 eller 070-676 13 88

Enhetschef, avlösning/utredning 
Annika Morén 0911-69 61 54
Anneli Lindström 0911-67 78 83

Enhetschef, bemanningsenheten
Helene Sundberg 0911-69 61 43 eller 070-688 81 62

Bemanningsteam, administration
Karin Lundberg 0911-69 64 44
Birgitta Holmberg 0911-69 68 42
Britt-Inger Svärdsudd 0911-69 61 75
Sofie Eriksson 0911-69 62 59
Eva Brännström 0911-69 68 64

Ordinärt boende

Verksamhetsområdeschef
Ellenor Sundström 0911-69 68 46 eller 070-676 13 47

Hemsjukvårdschef dag
Elisabeth Johansson 0911-69 79 30

Hemsjukvårdschef natt
Karin Lindström 0911-69 79 31

Hemsjukvårdschef Rehabenheten 
Carina Larsson 0911-69 78 82

Hemtjänschefer

Särskilda boenden

Verksamhetsområdeschef
Karin Olofsson 0911-69 61 30 eller 070-676 13 34

Boenden
Berggården
Hortlaxgården
Källbogården
Mogården
Munkberga
Norrgården
Roknäsgården
Rosågränd
Öjagården
Österbo

Stödfunktioner

Kvalitetscontroller SoL
Eva Börjesson-Öman 0911-69 64 47 eller 070-619 64 47

Medicinskt ansvarig sjuksköterska-MAS
Irene Lundkvist 0911-69 61 25 eller 070-697 78 52

Avgiftsassistent för Öjebyn, Norrfjärden, Hortlax, Sjulnäs
Ingamay Lundberg 0911-69 68 60

Avgiftsassistent för Centrala stan, Pitholm
Agneta Eriksson 0911-69 67 88

Löneassistenter
Gunnel Nordberg 0911-69 68 40    
Britt-Inger Öhman 0911-69 67 92      
Veronika Höglund 0911-69 61 15      

Demensvårdsutvecklare, projekt
Lena Boij 070-690 64 20
Annica Marklund 070-690 69 20

Kontaktuppgifter till Äldreomsorgens övriga verksamheter

Biståndshandläggare/Hemtjänstchefer

Dagverksamhet

Avlösning, utredning, behovsbedömning och träning