Kontakta Teknik och gator

Adress och öppettider

Teknik och gator, Samhällsbyggnad
Öjagatan 95
943 31 Öjebyn

Telefon Kundcenter 0911-69 62 00
Fax 0911-600 21
E-post  samhallsbyggnad@pitea.se

Besöksadress Öjagatan 95
Öppettider 7.00-11.00, 12.00-16.00

Ledning och administration

Eva Wikström, avdelningschef
Telefon 0911-69 69 56
E-post Eva.Wikstrom@pitea.se 

Administration
Annette Berglund
Telefon 0911-69 69 58
E-post Annette.Berglund@pitea.se

Wailet Lindholm
Telefon 0911-69 69 47
E-post Wailet.Lindholm@pitea.se

Birgitta Lundqvist
Telefon 0911-69 61 36
E-post Birgitta.Lundqvist@pitea.se

Gator

Ulf Nordin, enhetschef gator och produktion
Telefon 0911-69 61 19
E-post Ulf.Nordin@pitea.se 

Drift och underhåll gator
Mikael Kemi, produktionsledare gator
Telefon 0911-69 69 57
E-post Mikael.Kemi@pitea.se

Lars Wiklund, produktionsledare gator
Telefon 0911-69 71 85
E-post Lars.Wiklund@pitea.se

Produktion

Laine Berg, VA specialist
Telefon 0911-69 69 54
E-post Laine.Berg@pitea.se

Drift och underhåll vatten och avlopp
Dick Junes
Telefon 0911-69 69 55
E-post Dick.Junes@pitea.se

Lars Johansson
Telefon 0911-69 69 47
E-post Lars.Johansson@pitea.se

VA-förråd
Daniel Nilsson, förrådsman
Telefon 0911-69 69 73
E-post Daniel.Nilsson@pitea.se

Transport

Roland Berg, enhetschef transport
Telefon 0911-69 68 81
E-post Roland.Berg@pitea.se

Michael Lundgren, verkstadsförman
Telefon 0911-69 69 69
E-post Michael.Lundgren@pitea.se