Kontakta Samhällsplanering

Adress och öppettider

Samhällsplanering, Samhällsbyggnad
Stadshuset
941 85 Piteå

Telefon: 0911-69 60 00 (växeln)
Fax: 0911-174 98
E-post: samhallsplanering@pitea.se

Besöksadress: Svartuddsvägen 1
Öppettider: Stadshuset 8.00-12.00, 13.00-17.00

Ledning

Åsa Wikman, avdelningschef Samhällsplanering
Telefon 0911-69 60 08
E-post asa.wikman@pitea.se

Samhällsutveckling

Helena Lindehag, samhällsutvecklare/folkhälsa
Telefon 0911-69 60 17
E-post Helena Lindhag

Roger Lundstig, samhällsutvecklare/landsbygd
Telefon
0911-69 60 19
E-post Roger Lundstig

Vera Renberg, samhällsutvecklare/mångfald
Telefon
0911-69 69 71
E-post Vera Renberg

Anna Stamblewski, samhällsutvecklare/tillgänglighet
Telefon
0911-69 61 29
E-post Anna Stamblewski

Jessika Nilsson, samhällsutvecklare
Telefon
0911-69 61 81
E-post Jessica Nilsson

Maria Widman, samhällsutvecklare/miljö
Telefon
0911-69 70 64
E-post Maria Widman

Gudrun Åström, stadsarkitekt
Telefon
0911-69 62 02
E-post Gudrun Åström

Maria Öberg, handläggare
Telefon 0911-69 61 95
E-post
Maria Öberg

GIS och kartor

Krister Wikström, GIS-ingenjör
Telefon 0911-69 62 01
E-post Krister Vikström

Margareta Erstam, GIS-samordnare
Telefon
0911-69 61 12
E-post Margareta Erstam

Gunilla Engström, kartingenjör
Telefon
0911-69 71 80
E-post Gunilla Engström

Katarina Essner, GIS-ingenjör
Telefon 0911-69 61 93
E-post katarina.essner@pitea.se