Vuxenutbildningen - enhet

Adresser Vuxenutbildningen

Vägledningscentrum
Adress Olof Palmes gata 2, 941 33 Piteå
Telefon 0911-69 77 00 (vx)
Fax 0911-21 16 53
E-post vagledningscentrum@pitea.se

Studiecentrum
Adress Lidgatan 2B, 941 50 Piteå
Telefon 0911-69 77 00
Fax 0911-21 16 53
E-post receptionensc@pitea.se

Ledning

Lotta Sundman, enhetschef Vuxenutbildning
Telefon
0911-69 64 35
E-post lotta.sundman@pitea.se

Ingrid Lundgren-Grankvist, rektor utb. egen regi
Telefon
0911-69 64 14
E-post ingrid.lundgrengrankvist@pitea.se