Hamnen 18+

Hamnen 18+

Besöks- och postadress Storgatan 72, 941 32 Piteå
Telefon 0911-69 60 00 (vx)
Fax 0911-69 71 87
E-post flyktingsamordningen@pitea.se

Kontaktpersoner

Marie Sundqvist, studie- och yrkesvägledare
Telefon
0911-69 77 70
E-post marie.sundqvist@pitea.se

Johan Brunström, handledare och informationssamordnare
Telefon 0911-69 69 22
E-post johan.brunstrom@pitea.se