Arbetsmarknad - enhet

Adress

Studiecentrum
Adress Lidgatan 2B, 941 50 Piteå
Telefon 0911-69 77 00
Fax 0911-21 16 53
E-post receptionensc@pitea.se

Ledning

Catharina Ljungcrantz, enhetschef Arbetsmarknad
Telefon
0911-69 71 45
E-post catharina.ljungcrantz@pitea.se

Anette Ekberg, verksamhetschef Repris
Telefon
0911-69 77 61
E-post anette.ekberg@pitea.se

Praktik och anställningar med bidrag

Anette Myrestam, vägledare
Telefon 0911-69 65 67
E-post anette.myrestam@pitea.se

Maria Boström, vägledare
Telefon 0911-69 69 92 
E-post maria.bostrom@pitea.se