Kontakta Fysisk planering

Adresser och öppettider

Fysisk planering, Samhällsbyggnad
Stadshuset
941 85 Piteå
Besöksadress Svartuddsvägen 1

Telefon 0911-69 60 00
Fax 0911-174 98
E-post fysiskplanering@pitea.se

Fysisk planering,  Samhällsbyggnad
Teknisk Service, Öjagatan 95
943 31 Öjebyn
Besöksadress Öjagatan 95

Telefon 0911-69 62 00
Fax 0911-600 21
E-post samhallsbyggnad@pitea.se

Öppettider
Stadshuset 8.00-12.00, 13.00-17.00
Teknisk Service 7.00-11.00, 12.00-16.00

Ledning och kundtjänst

Johan Wirtala, avdelningschef
Telefon 0911-69 61 26 
E-post  Johan Wirtala

Administration, planer 
Maria Sidenmark    0911-69 62 05

Administration, IT-stöd 
Ewa Nyström    0911-69 61 11

Administration
Jenny Lindqvist    0911-69 61 99

Plan, bygg och mark

Enhetschef Plan, bygg och mark
Anna-Karin Lundberg    0911-69 61 09

Detaljplaner, fysisk planering
Niclas Brännström    0911-69 71 82
Carina Järnmark  0911-69 71 37
Matilda Hallgren  0911-69 64 04

Detaljplaner, översiktsplaner, fysisk planering
Florian Steiner    0911-69 71 81
Helena Rutström    0911-69 61 07

Bygglov, energirådgivning
Lars Holmberg    0911-69 62 15

Bygglov
Jonas Karlsson    0911-69 71 83
Erik Jonsson    0911-69 62 18
Lars-Ivar Sundström    0911-69 61 01

Naturskydd, täkter, muddring, allemansrätt
Stefan Andersson    0911-69 61 06

Naturskydd, biologisk mångfald, naturdatabas
Peder Ljungqvist    0911-69 61 20

Markfrågor
Therese Bergdahl 0911-69 63 94
Helén Eriksson    0911-69 71 58

Markfrågor, skogsadministration
Maria Nilsson    0911-69 61 28

Trafik och projekt

Trafikplanering, kollektivtrafik
Mathias Keisu    0911-69 61 10

Trafikplanering
Kjell Norberg    0911-69 77 20

Parkeringsövervakning
Alf Vonkavaara    070-683 30 59

Tillståndsärenden trafik och gator, bidrag enskilda vägar
Lena Lundström    0911-69 61 35

Projektering och projektledning gator
Joakim Lundberg    0911-69 62 31
Per Andersson    0911-69 60 21

Projektutredningar
Hanna Wimander    0911-69 62 28

Miljö- och hälsoskydd

Enhetschef Miljö- och hälsoskydd
Mikael Ferm  0911-69 60 62
 
Livsmedelskontroll, skrotbilar
Roger Andersson 0911-69 61 21
 
Livsmedelskontroll
Annika Eliasson 0911-69 61 08
 
Livsmedelskontroll, smittskydd, dricksvatten
Olga Persson 0911-69 62 21
 
Miljöskydd, miljöövervakning
Karin Forsgren  0911-69 62 34
Therese Berglund 0911-69 71 88

Miljöskydd, miljöövervakning, miljöskador
Ingrid Olofsson 0911-69 61 02

Hälsoskydd
Marlene Sjölund 0911-69 61 05  
Ulf Isaksson 0911-69 61 44
 
Serveringstillstånd
Ingbritt Dahlquist 0911-69 62 67
Monica Lindberg 070-690 07 93