Kontakta Företagarcentrum

Företagarcentrum

Furunäsvägen 102 B , 941 52 Piteå

Telefon 0911-69 60 00
E-post  Näringsliv och samhälle: naringslivochsamhalle@pitea.se
Webbadress  pitea.se/naringsliv 

Administratör
Anna Marklund, 0911-69 70 47

Handläggare
Ulf Fjällström, 0911-69 69 84