Hållbar utveckling - Mångfald

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post

Organisationsnummer 212000-2759

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17


 


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Piteå kommuns mångfaldsträd
Piteå kommuns mångfaldsträd  Foto: Illustration

Hållbar utveckling - Mångfald

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund - är ett av Piteå kommuns prioriterade övergripande mål.

Mångfaldsveckor i Piteå

Mångfaldsveckorna - en insats i arbetet för ett öppet och tolerant Piteå.

Mellan 13 och 26 oktober genomförs Mångfaldsveckorna. Då lyfter vi fram en mängd aktiviteter som på olika sätt uppmärksammar mångfald och önskan om ett samhälle där alla är välkomna och behövda. Hoppas du finner kunskap, inspiration och gemenskap i vår gemensamma strävan mot ett öppet Piteå. Ett Piteå för alla.

Kom och sjung i Piteås mångfaldskör!

Du behöver inte kunna sjunga eller ha sjungit förut. Alla är välkomna att vara med./ You don’t need to know how to sing or have sung before. Everyone is welcome to join.

Mångfaldstänk i upphandlingar

Vid revidering av Piteå kommuns riktlinjer för upphandling har en punkt om social hänsyn lagts till.

Ett Piteå för alla med ökad mångfald

Piteå kommuns mångfaldsträd

En ny handlingsplan för Piteå kommuns mångfaldsarbete antogs av Kommunstyrelsen den 2 juni. Handlingsplanen bygger på den dialog med piteborna som genomförts under hösten. Det fortsatta arbetet med mångfald ska bedrivas under definitionen: Ett Piteå för alla – med ökad mångfald.

Nu startar Piteås mångfaldskör

Vill du vara med? Du behöver inte kunna sjunga eller ha sjungit förut. Huvudsaken är att du vill vara med och ha roligt och sjunga tillsammans. Alla är välkomna!

Handlingsplan för Piteås framtida mångfald

I arbetet med att ta fram en handlingsplan för Piteås framtida mångfald - ett Piteå för alla, anlitades Carlos Rojas, Miklo AB.

Sidan kontrollerad: 2014-01-13 11:18:55