Vi har just nu problem med vår sökfunktion på pitea.se och felsökning pågår. Det innebär sämre svarstider på pitea.se och att söket ibland helt ligger nere.

Internationellt

Representanter från Piteå kommun på besök i Kina, berg i bakgrunden

Piteå kommun är engagerade i ett flertal internationella samverkansprojekt - såväl inom EU som i övriga delar av världen. Vi har också tre vänorter som vi har löpande utbyten med - Saint-Barthélemy i Västindien, Kandalaksha i Ryssland och Grindavik på Island.

Vissa samverkan har syftet att utbyta konkreta metoder och erfarenheter inom utvalda områden. I andra samverkansprojekt är vårt främsta syfte att dela med oss av våra kunskaper, som ett led i arbetet för en globalt hållbar framtid.