Länk till Pireva startsida

Nytt verksamhetsområde för VA på Nötön/Renön

Vatten året om

Aktuell information 181116 – Status för projektet

Nåiden Byggs arbete med att anlägga de nya vatten- och avloppsledningarna till Nötön och Renön fortlöper.

Arbete pågår längs med Svartuddsvägen parallellt med Svartudden. Under vecka 47 påbörjas arbete med att anlägga vatten- och avloppsledningar på området Renlyckan.

Parallellt pågår arbeten med att borra ledningar på flera olika ställen i området, dessa arbeten utförs av Styrud.