Länk till Pireva startsida

Utbyggnad kommunalt VA

I vår strävan efter en social, miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling av vatten- och avloppsförsörjning arbetar vi med VA-planering i samarbete med Piteå Kommun.

Det finns särskilda riktlinjer när det gäller utbyggnation av vatten och avloppstjänster som ska följas om och när ett nytt verksamhetsområde ska inrättas. Det finns även en fastställd utbyggnadsplan för vatten och avlopp till befintliga bostadsområden.

Läs mer om riktlinjerna på Piteå Kommuns sida om VA-planering.

Utbyggnadsplan för befintliga bostadsområden som beslutades i kommunfullmäktige 19 december 2016:

  • 2017 – 2019 Delar av Nötön/Renön
  • 2020 – 2022 Delar av Långnäs
  • 2023 – 2025 Del av Rosvik
  • I samband med detaljplaneläggning – Del av Norra Fårön